Pytania i odpowiedzi

Na jakiej uczelni będę studiować?

Rekrutując się u jednego z naszych Partnerów, Kandydat sam decyduje na jaką uczelnię chce się zapisać. Może to być uczelnia najbliżej jego miejsca zamieszkania bądź ciesząca się w jego opinii największą renomą. Ze swojej strony gwarantujemy najwyższą jakość kształcenia każdej uczelni wchodzącej w skład Consortium Varsovia.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Zapisując się na studia licencjackie bądź jednolite magisterskie niezbędne są: formularz zgłoszeniowy, świadectwo dojrzałości, świadectwo ukończenia szkoły średniej, zdjęcie w formacje .jpg (wym. 3,5 cm x 4,5 cm) oraz podpisane ślubowanie. Na studia magisterskie dodatkowo potrzebny będzie dyplom ukończenia studiów wyższych. Na studia podyplomowe kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz formularz zgłoszeniowy.

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronach każdej z uczelni oraz u naszych Partnerów.

Jak są prowadzone zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w systemie hybrydowym – odbywają się zjazdy stacjonarne oraz zajęcia z transmisją online. Dzięki temu student może uczestniczyć w zajęciach również nie mogąc być na miejscu w siedzibie uczelni. Prowadzone jest także archiwum wykładów a materiały przygotowane przez wykładowców dostępne są dla Studentów.

W jaki sposób mogę zapisać się na studia?

Na studia można zapisać się składając dokumenty rekrutacyjne osobiście w siedzibie uczelni, pocztą tradycyjną lub u naszych Partnerów. Zachęcamy do skorzystania z tej ostatniej możliwość, gdyż nasi Partnerzy mają swoje punkty w całej Polsce oraz służą wsparciem i pomocą przez cały okres studiowania.