Jak wygląda rekrutacja?

Rekrutacja na studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe oraz na studia MBA trwa! Dołącz do grona naszych studentów i studiuj z dowolnego miejsca, w którym aktualnie przebywasz na renomowanych uczelniach w Warszawie i we Wrocławiu. Programy kształcenia realizowane są z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (e-learning).

Zasady rekrutacji:

 • decyduje kolejność zgłoszeń
 • niezbędne jest złożenie kompletu dokumentów
 • opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł – opłata ta nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji i nie jest zaliczana na poczet studiów.

Jak zapisać się na studia?

Na studia można zapisać się tradycyjnie w siedzibie wybranej uczelni bądź poprzez kontakt z jednym z naszych Partnerów.

 1. Wybierz interesujący Cię kierunek studiów oraz uczelnię.
 2. Przygotuj dokumenty rekrutacyjne:
  • na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie:  
   • świadectwo dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości
   • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
   • fotografia w formacie .jpg (wym. 3,5 cm x 4,5 cm)
   • podpisany akt ślubowania studenta (do pobrania na stronie uczelni lub u Partnera)
   • formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie uczelni lub u Partnera)
  • na studia II stopnia dodatkowo:
   • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjackich, inżynierskich) lub studiów jednolitych magisterskich
  • na studia podyplomowe:
   • formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie Instytutu lub u Partnera)
   • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich)
 3. Zgłoś się do siedziby wybranej uczelni bądź skontaktuj się z naszym Partnerem.
 4. Wnieś opłatę rekrutacyjną.
 5. Po weryfikacji dokumentów przygotujemy dla Ciebie umowę.
 6. Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego otrzymasz dostęp do Wirtualnego Dziekanatu i platformy e-learningowej.