Ukończ jednolite studia magisterskie nawet w 2 lata!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rynku Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie umożliwia przyjęcie na jednolite studia magisterskie na kierunki Psychologia, Pedagogika specjalna oraz Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna od wyższego semestru. WSNP swoją ofertę kieruje w szczególności do:

 • absolwentów posiadających dyplom studiów licencjackich lub magisterskich na kierunku pedagogika lub
 • czynnych zawodowo nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów ogólnokształcących, przedmiotów zawodowych lub pedagogów szkolnych, pedagogów specjalnych posiadających przygotowanie pedagogiczne
 • absolwentów pozostałych kierunków nie będących nauczycielami – mogą oni zostać przyjęci na wyższy niż 1 semestr (np. 3 lub 5) w zależności od uznania ich dorobku naukowego i zawodowego przez komisję na podstawie przedstawionych dokumentów (dyplomy, suplementy, indeksy, zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa ukończonych studiów podyplomowych, itp.).

Decyzję o przyjęciu na wyższe semestry podejmuje uczelniana komisja ds. uznawania efektów uczenia się.

Komisja wyznacza studentom przyjętym na wyższy semestr ewentualne różnice programowe. Na zaliczenie różnic programowych student ma czas do końca roku akademickiego poprzez zdanie testu z danego przedmiotu za pośrednictwem platformy internetowej. Zaliczenie różnic programowych jest bezpłatne.

Dokumenty składane przez kandydata:

 • kwestionariusz rekrutacyjny;
 • kopia świadectwa dojrzałości;
 • podpisane ślubowanie;
 • fotografia o wymiarze 45×35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydaniudowodu osobistego) oraz taka sama fotografia w formacie elektronicznym JPG (zostaje wgrana do Pro Akademii);
 • kandydaci starający się o przyjęcie na wyższy semestr dodatkowo:
  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem, w przypadku braku suplementu indeks lub kartę przebiegu studiów;
  • zaświadczenie o zatrudnieniu i stażu pracy;
  • kopia świadectw ukończenia studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnychi doskonalących;
  • wypełniony wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się.

Skontaktuj się z naszym Partnerem w Twojej okolicy, aby złożyć dokumenty


Student o decyzji o przyjęciu na wyższy semestr studiów zostanie powiadomiony w ciągu 3-4 dni roboczych. Następnie zostanie podpisana umowa. Ewentualne różnice programowe student otrzyma w ciągu 30 dni od przyjęcia na studia, ale nie wcześniej niż 30 października. Na zaliczenie różnic programowych student ma czas do końca roku akademickiego poprzez zdanie testu z danego przedmiotu za pośrednictwem platformy internetowej.