Psychologia

Rodzaj studiów

Studia jednolite magisterskie

Tryb kształcenia

Studia niestacjonarne, Studia online, i Studia stacjonarne

Ilość semestrów

10

Cena za semestr

2500 zł

Uczelnia

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

Psychologia to nauka zajmująca się badaniem ludzkiego umysłu, zachowania i procesów poznawczych. Jest to interdyscyplinarna dziedzina, która łączy elementy nauk przyrodniczych i społecznych, w celu lepszego zrozumienia człowieka oraz jego reakcji na różne bodźce i sytuacje. 

Głównym celem psychologii jest odkrywanie i wyjaśnianie różnych aspektów ludzkiego zachowania, takich jak myślenie, emocje, motywacje, uczenie się, rozwój osobisty, funkcjonowanie społeczne oraz zdrowie psychiczne. Psychologia opiera się na naukowych metodach badawczych, co pozwala na uzyskanie rzetelnych i powtarzalnych wyników, co z kolei pozwala na wyciąganie wniosków i formułowanie teorii. 

Kierunek Psychologia jest niezwykle wszechstronny i pozwala na wybór różnych specjalizacji, takich jak psychologia kliniczna, psychologia rozwojowa, psychologia społeczna, psychologia poznawcza, psychologia pracy i organizacji, psychologia edukacyjna czy psychologia zdrowia. Każda z tych specjalizacji koncentruje się na innym obszarze ludzkiego życia i zachowania. Studia na kierunku Psychologia obejmują zarówno teorię, jak i praktykę. Studenci uczą się o różnych teoriach psychologicznych, historycznych kontekstach i metodach badawczych. Mają również możliwość zdobywania doświadczenia praktycznego, np. poprzez praktyki w placówkach terapeutycznych, badawczych lub instytucjach społecznych. 

Specjalności:

  • Psychologia dzieci i młodzieży – specjalność ta koncentruje się na zagadnieniach dotyczących biologicznych i psychospołecznych uwarunkowań rozwoju dzieci i młodzieży zarówno w kontekście prawidłowego rozwoju, jak i odstępstw od niego oraz planowania terapii zaburzeń rozwojowych. Celem tej specjalności jest budowanie profesjonalnej wiedzy oraz kształtowanie i wzmacnianie psychologicznych kompetencji związanych z rozwojem psychospołecznym dzieci i młodzieży, prawidłowości rozwoju kompetencji szkolnych oraz funkcjonowania dziecka w rodzinie. Specjalność “Psychologia dzieci i młodzieży” zgłębia zagadnienia zarówno z zakresu stymulowania rozwoju, jak i w skutecznego radzenia sobie z różnymi problemami pojawiającymi się w okresie dzieciństwa jak i dorastania. 
  • Psychologia kliniczna z psychoterapią koncentruje się na zagadnieniach dotyczących psychiki człowieka chorego oraz mechanizmów powstawania i utrzymywania się zaburzeń psychicznych na wszystkich etapach życia człowieka. Celem tej specjalności jest budowanie profesjonalnej wiedzy oraz kształtowanie i wzmacnianie psychologicznych kompetencji niezbędnych do pracy z osobami z problemami klinicznymi obejmującymi dzieci, młodzież, dorosłych i ludzi starszych, borykającymi się z zaburzeniami psychicznymi, neurologicznymi, somatycznymi lub znajdującymi się w stanie kryzysu psychicznego. Absolwent Psychologii klinicznej z psychoterapią posiada wiedzę i kompetencje pozwalające na dalsze kształcenie w zawodzie psychoterapeuty.
  • Psychologia wspomagania rozwoju człowieka koncentruje się na zagadnieniach dotyczących psychologii rozwoju człowieka, psychologii edukacji, psychologii wychowawczej, diagnozy i pomocy psychologicznej człowieka w całym cyklu życia. Celem tej specjalności jest budowanie profesjonalnej wiedzy oraz kształtowanie i wzmacnianie psychologicznych kompetencji związanych ze stymulacją rozwoju osób w normie, a także osób z trudnościami i zaburzeniami typowymi dla danego etapu rozwoju. Specjalność “Psychologia wspomagania rozwoju człowieka” zgłębia zagadnienia zarówno z zakresu obszarów wspomagania dzieci i młodzieży, wspomagania osób dorosłych w rozwoju osobistym i zawodowym, jak również w obszarze psychogerontologii.
  • Psychologia społeczna pozwala na zdobycie umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie zachowań jednostek, a także grup społecznych, które dają możliwość zrozumienia powiązań i procesów zachodzących między nimi. Zdobyta wiedza pozwala na umiejętne kształtowanie relacji międzyludzkich, radzenie sobie ze stresem, czy też prowadzenie mediacji. Psychologia społeczna bada wpływ innych ludzi na myślenie, uczucia i zachowanie danej jednostki, mechanizmy oddziaływań społecznych oraz procesów poznania i postrzegania społecznego.