Prawo

Rodzaj studiów

Studia jednolite magisterskie

Tryb kształcenia

Studia niestacjonarne, Studia online, i Studia stacjonarne

Ilość semestrów

10

Cena za semestr

2500 zł

Uczelnia

Szkoła Główna Krajowa

Kierunek Prawo przygotowuje do realizacji różnorodnych ścieżek kariery zawodowej. Umożliwia podjęcie aplikacji prawniczych m.in. adwokata czy radcy prawnego, a także zatrudnienia w działach prawnych i menedżerskich przedsiębiorstw, w tym o charakterze międzynarodowym. Absolwent tego kierunku może kontynuować́ naukę na studiach doktoranckich. 

Specjalności: 

  • Prawo międzynarodowe – absolwent studiów po kierunku prawo o specjalności prawo międzynarodowe ma podstawy, aby podjąć pracę w instytucjach narodowych i międzynarodowych, spółkach, przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych zajmujących się importem lub exportem. 
  • Prawo Unii Europejskiej – absolwent studiów po kierunku prawo o specjalności prawo Unii Europejskiej zna i rozumie ustawodawstwo europejskie. Jest kompetentny podjąć zatrudnienie w instytucjach i spółkach mających powiązania gospodarcze z podmiotami będącymi w Unii Europejskiej. 
  • Studium Prawa Amerykańskiego – absolwent studiów po kierunku prawo o specjalności studium prawa amerykańskiego zna regulacje obowiązujące na terytorium Stanów Zjednoczonych. Znajdzie zatrudnienie w podmiotach na prawie amerykańskim w Stanach Zjednoczonych, a takie w instytucjach i podmiotach gospodarczych w każdym kraju. 
  • Prawo pracy – absolwent studiów po kierunku prawo o specjalności prawo pracy dokładnie zna i rozumie realia funkcjonowania i regulacje rynku pracy w Polsce i Europie.