Politologia

Rodzaj studiów

Studia I stopnia

Tryb kształcenia

Studia niestacjonarne, Studia online, i Studia stacjonarne

Ilość semestrów

6

Cena za semestr

1990 zł

Uczelnia

Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu

Politologia w ANS kształci przyszłych polityków, dyplomatów i pracowników działów współpracy międzynarodowej, marketingu politycznego, zarządzania, mediów i publicystyki. 

  • Dyplomacja i polityka międzynarodowa skierowana jest do studentów zainteresowanych rozwojem kariery zawodowej w szeroko rozumianej służbie zagranicznej, w tym w strukturach współpracy międzynarodowej. W programie specjalności znajdują się takie przedmioty, jak teoria polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych, polityka zagraniczna RP, dyplomacja, prawo międzynarodowe, podstawy protokołu dyplomatycznego oraz nowoczesna dyplomacja. Dzięki nim student poznaje techniki i narzędzia dyplomacji, regulacje międzynarodowe oraz dyplomatyczne sposoby oddziaływania na konflikty i spory międzynarodowe. Poznaje mechanizmy, narzędzia oraz metody stosowane w polityce zagranicznej współczesnych państw. Uzupełnieniem wskazanych obszarów wiedzy są przedmioty koncentrujące się na międzynarodowych stosunkach politycznych, gospodarczych i kulturalnych oraz problemach globalizacji. Przygotowany w ten sposób absolwent będzie posiadał odpowiednią wiedzę i umiejętności, by realizować swój rozwój zawodowy w administracji centralnej (głównie w resorcie spraw zagranicznych lub innych ministerstwach posiadających komórki odpowiedzialne za współpracę z zagranicą), w organizacjach międzynarodowych – zarówno międzyrządowych, jak i pozarządowych, a także w administracji samorządowej w obszarze współpracy z podmiotami zagranicznymi. 
  • Dziennikarstwo – specjalność “Dziennikarstwo” koncentruje swoją uwagę na przekazaniu studentom podstawowej wiedzy na temat współczesnych mediów masowych, jak również zaopatrzeniu ich w umiejętności pozwalające na poruszanie się w tym środowisku. Studenci zapoznają się z mechanizmami funkcjonowania mediów, istotą i ochroną własności intelektualnej, marketingiem i reklamą oraz przygotowywaniem wystąpień publicznych. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy nie tylko w mediach, ale również we wszelkich innych instytucjach zajmujących się komunikacją społeczną, np. agencjach reklamowych, agencjach public relations, firmach badawczych.