Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Rodzaj studiów

Studia jednolite magisterskie

Tryb kształcenia

Studia niestacjonarne, Studia online, i Studia stacjonarne

Ilość semestrów

10

Cena za semestr

2100 zł

Uczelnia

Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu

Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna prowadzony jest jako jednolite, pięcioletnie studia magisterskie nadające kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej, co zapewnia konstruktywne wchodzenie w dialog z dziećmi (uczniami) i samodzielne przygotowanie, realizację i ewaluację programu nauczania.

Absolwent przygotowany jest do pracy z dzieckiem i innymi podmiotami edukacyjnymi, dysponuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych i procesów edukacyjnych dziecka, nabywa umiejętność rozpoznawania potrzeb, możliwości i uzdolnień dziecka, rozbudzania zainteresowań dzieci (uczniów). Posiada umiejętności pozwalające na rzetelną ocenę autorskich projektów wychowawczo – edukacyjnych oraz programowanie nowatorskich oddziaływań i strategii pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Praktyka zawodowa odbywana w trakcie studiów kształtuje umiejętności praktyczne i pozwala na zbudowaniu warsztatu metodycznego.