Master of Business Administration

Rodzaj studiów

Studia MBA

Tryb kształcenia

Studia niestacjonarne, Studia online, i Studia stacjonarne

Ilość semestrów

2

Cena za semestr

11 000 zł lub 7 400zł** zł

Uczelnia

Szkoła Główna Krajowa

Prestiżowe studia Executive Master of Business Administration (MBA) z zastosowaniem nowych technologii cyfrowych, realizowane w Szkole Głównej Krajowej mają na celu wyposażenie Słuchaczy w nowoczesną wiedzę z zakresu zarządzania, zagadnień prawniczych, ekonomicznych i finansowych, w tym w wiedzę i umiejętności cyfrowe z obszaru Business Intelligence, które obecnie stanowią podstawę pragmatyki menadżerskiej w biznesie.  

Program Executive Master of Business Administration (MBA) realizowany w SGK, jest zgodny z wymaganiami Association of MBAs. Dyplom ukończenia studiów MBA naszej uczelni wydawany jest w języku polskim oraz w języku angielskim i jest uznany na całym świecie. Dyplom MBA naszej uczelni uprawnia Państwa do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa*.  

Program Executive MBA jest udoskonalany w każdym nowym roku akademickim. 

*Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, art. 19; (Dz.U.2023.0.973). 

Przedmioty:  

 • Prawo cywilne w spółkach z udziałem Skarbu Państwa 
 • Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne 
 • Prawo karne i prawo wykroczeń dla przedsiębiorców 
 • Prawo handlowe i publiczne prawo gospodarcze  
 • Europejskie prawo publiczne dla biznesu 
 • Ekonomia menadżerska  
 • Controlling menadżerski  
 • Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie  
 • Budżetowanie inwestycji wraz z oceną ryzyka 
 • Sprawozdawczość i rewizja finansowa – nadużycia gospodarcze  
 • Akademia podatkowa – podatki dla managerów od podstaw 
 • Finanse i bankowość 
 • Kontrola zarządcza z wykorzystaniem technologii informatycznych  
 • ABC przedsiębiorczości – small business 
 • Pozyskiwanie Funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych z wykorzystaniem technologii cyfrowych 
 • Statystyka w biznesie przy zastosowaniu IBM SPSS Statistics 
 • Networking i culture manager, Digital Persona 
 • Ms Excel od podstaw do wymagań managerskich 
 • New Business Technologies 
 • Systemy informatyczne do zarządzania (Programy Project Management)  
 • Power BI i budowanie raportu cyfrowego w jeden dzień  
 • Zarządzanie projektami (w tym w środowisku cyfrowym) 
 • Zarządzanie ochroną danych osobowych RODO 
 • HRM – analityka HR 
 • Nowoczesny marketing cyfrowy 
 • Psychologia biznesu 
 • How to do you do if you don’t want to do – motywacja  
 • Work Life Balance 
 • Wystąpienia publiczne oraz self-presentation 
 • Self management i zarządzanie zespołami biznesowymi 
 • Negocjacje biznesowe  
 • Zarządzanie w praktyce – warsztaty
 • Coaching managerski – warsztaty
 • Budowanie Business planu – warsztaty 
 • Multikulturowość w biznesie  
 • Język angielski biznesowy 

** – cena promocyjna dla Słuchaczy zrekrutowanych przez Partnerów Consortium Varsovia