Logistyka

Rodzaj studiów

Studia podyplomowe

Tryb kształcenia

Studia niestacjonarne, Studia online, i Studia stacjonarne

Ilość semestrów

2

Cena za semestr

1250 zł

Uczelnia

Instytut Studiów Podyplomowych

Podstawowym celem jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy z zakresu logistyki międzynarodowej i profesjonalne przygotowanie do pracy w podmiotach gospodarczych, które uczestniczą w obrocie międzynarodowym. Zarządzanie międzynarodowymi przepływami surowców, materiałów i produktów, wymaga wiedzy o istniejących barierach i obowiązujących procedurach. Niezbędna staje się więc znajomość procedur obowiązujących w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w środowisku międzynarodowym. Dotyczy to osób pracujących zarówno dla globalnych korporacji, ponadnarodowych koncernów, jak i dla mniejszych podmiotów, które uczestniczą w obrocie międzynarodowym. Ukończenie Studiów Podyplomowych Logistyki wydatnie zwiększa szanse kariery w środowisku międzynarodowym. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni (z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra).

Słuchacze studiów zdobędą umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich w podmiotach gospodarczych, które uczestniczą w wymianie międzynarodowej i lokalnej. Kształcimy menedżerów pod kątem potrzeb firm funkcjonujących we wszystkich sektorach gospodarczych, w których ma miejsce fizyczny przepływ dóbr i materiałów. Zdobyta wiedza ma ułatwić lub umożliwić pracę na stanowiskach kierowniczych w obszarach logistyki, transportu i spedycji, handlu i dystrybucji, zaopatrzenia i produkcji.

Program ramowy:

 1. Podstawy logistyki
 2. Logistyka w strategiach firm działających w środowisku międzynarodowym
 3. Polityka transportowa Unii Europejskiej
 4. Procedury i dokumenty w transporcie i spedycji międzynarodowej
 5. Prawo transportowe
 6. Optymalizacja wewnętrznych i zewnętrznych procesów logistycznych
 7. Strategiczne i operacyjne decyzje logistyczne
 8. Regulacje, przepisy i procedury celne
 9. Ubezpieczenia transakcji międzynarodowych
 10. Outsourcing w logistyce
 11. Specyfika i zasady współpracy z operatorem logistycznym
 12. Opodatkowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i spoza Unii Europejskiej
 13. Finanse międzynarodowe – instrumenty finansowe pozwalające ograniczać ryzyko
 14. Controlling
 15. Pomiar efektywności działań w łańcuchu dostaw
 16. Systemy informatyczne w logistyce
 17. Logistyka w produkcji
 18. Zarządzanie dystrybucją
 19. Metody tworzenia i zasady sterowania międzynarodowymi łańcuchami dostaw
 20. Zarządzanie organizacją wyszczuploną (Lean management)
 21. Elastyczne systemy logistyczne (Agile systems)