Etyka w szkole

Rodzaj studiów

Studia podyplomowe

Tryb kształcenia

Studia niestacjonarne, Studia online, i Studia stacjonarne

Ilość semestrów

3

Cena za semestr

1100 zł

Uczelnia

Instytut Studiów Podyplomowych

Studia podyplomowe z zakresu „Etyka w szkole” przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych licencjackich lub magisterskich, którzy planują rozwinąć sowje kompetencje w zakresie etyki. Studia podyplomowe Etyka w szkole przygotowują nauczycieli uczących na II i III etapie edukacyjnych szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, zainteresowanych etyką i chcących uzyskać uprawnienia do nauczania etyki. 

Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie pogłębienia znajomości problematyki etycznej, budzenie i rozwijanie refleksyjności i wrażliwości aksjologicznej ucznia oraz kształtowanie postawy szacunku, otwarości, współdziałania i odpowiedzialności. Program studiów podyplomowych „Etyka w szkole” umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w zakresie tego przedmiotu. Warunkiem ukończenia studiów jest uzysaknie zaliczeń w tym zaliczenia praktyki. Zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. 

Studia  podyplomowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późn.zminami ( Dz. U. 2017 poz.1575) oraz zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Program studiów podyplomowych:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

Edukracja.pl – Akademickie Biuro Rozwoju Kariery

Zadzwoń 793-740-842