Bezpieczeństwo narodowe

Rodzaj studiów

Studia I stopnia

Tryb kształcenia

Studia niestacjonarne, Studia online, i Studia stacjonarne

Ilość semestrów

6

Cena za semestr

1990 zł

Uczelnia

Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu

Bezpieczeństwo Narodowe w ANS przygotowuje do pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej, inspekcjach, strażach i innych jednostkach związanych z bezpieczeństwem. 

Specjalność: 

  • Zarządzanie obronnością państwa – specjalność ta stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy, na którym poszukiwani są absolwenci przygotowani do pracy w jednostkach administracji publicznej, podmiotach gospodarczych i innych jednostkach organizacyjnych zajmujących się szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa i obronności. Skierowana jest ona również do żołnierzy i pracowników cywilnych Sił Zbrojnych RP, a także do kandydatów do służby lub pracy w tej formacji. Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu mechanizmów funkcjonowania organów państwowych i administracji publicznej w obszarze prognozowania zagrożeń i budowania potencjału obronnego państwa,  interpretacji i oceny zjawisk i procesów zachodzących w funkcjonowaniu systemu pozamilitarnego, jako ogniwa systemu obronnego, kreowania polityki obronnej państwa w wymiarze narodowym, międzynarodowym i sojuszniczym. Ukończenie studiów w tej specjalności umożliwi zrozumienie funkcjonowania sił zbrojnych oraz organów państwowych i administracji publicznej na wypadek kryzysu i wojny, zdobycie umiejętności analizy i interpretacji sytuacji i zdarzeń pod kątem zagrożenia militarnego oraz budowania zdolności obronnej państwa.  
  • Zarządzanie jednostkami penitencjarnymi – specjalność skierowana do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej, a także do kandydatów do służby lub pracy w tej formacji. Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu nauk politycznych, ekonomicznych, organizacji i zarządzania wzbogaconej praktykami zawodowymi. 
  • Zarządzanie i operowanie bezzałogowymi statkami powietrznymi – specjalność “Zarządzanie i operowanie systemami bezzałogowymi” skierowana jest do osób przygotowujących się do pracy w operowaniu systemami z  wykorzystaniem dronów – bezzałogowych statków powietrznych.