Administracja

Rodzaj studiów

Studia I stopnia

Tryb kształcenia

Studia niestacjonarne, Studia online, i Studia stacjonarne

Ilość semestrów

6

Cena za semestr

1990 zł

Uczelnia

Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu

Administracja w ANS przygotowuje do pracy zawodowej w urzędach administracji centralnej, terenowej i samorządowej, a także w organach podatkowych oraz działach administracji sądów i prokuratury. Nauka na tym kierunku gruntuje wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, wyrabia w studentach umiejętności identyfikacji i analizy oraz praktycznego rozwiązywania problemów, z którymi student spotka się w przyszłej pracy zawodowej.

Specjalności: 

  • Administracja rządowa i samorządowa skierowana jest do przyszłych urzędników służby cywilnej w administracji krajowej i zagranicznej, urzędników firm konsultingowych, przedsiębiorstw. Specjalność ma charakter interdyscyplinarny i przygotowuje do pełnienia szerokich funkcji eksperckich, menedżerskich i kierowniczych w administracji publicznej różnego szczebla, jest przepustką do świata polityki, ekonomii oraz działalności społecznej w sektorze publicznym i prywatnym. Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu prawa, które określa funkcjonowanie administracji publicznej oraz procedur, według których realizowane są czynności urzędowe. Student zyskuje jasność w zakresie podziału kompetencji pomiędzy państwowymi organami centralnymi a lokalnymi, poznaje narzędzia kontroli i audytu oraz zyskuje wiedzę na temat zamówień publicznych i funduszy Unii Europejskich. Dobra znajomość procedur i przepisów z zakresu administracji pozwala na skalowanie działań biznesowych – szczególnie w kontekście pozyskania funduszy publicznych czy udziału w postępowaniach publicznych.  
  • Administracja celno – skarbowa specjalność pozwala na uzyskanie umiejętności i kompetencji do pracy w administracji skarbowej, w kancelariach prawniczych  i podatkowych, w doradztwie, korporacjach finansowych, biurach rachunkowych oraz w administracji rządowej i samorządowej. Studenci zapoznają się z systemem podatkowym i celnym w Polsce oraz relacjami zachodzącymi między krajowym, międzynarodowym oraz wspólnotowym prawem podatkowym i celnym, poznają problematykę funkcjonowania aparatu fiskalnego państwa z uwzględnieniem oddziaływań na inne sfery (sektor bankowy, gospodarczy) oraz nabywają zaawansowaną wiedzę z prawa administracyjnego. Przygotowany w ten sposób absolwent nabywa umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji na stanowiskach średniego szczebla w administracji celnej, skarbowej i samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w izbach skarbowych, urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej, izbach celnych, urzędach celnych oraz pozostałych jednostkach uczestniczących w obrocie gospodarczym państwa.