Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie jest niepubliczną uczelnią, która powstała w 2002 roku. Jej misją jest dostarczanie profesjonalnego kształcenia, przygotowującego absolwentów do różnorodnych dziedzin działalności edukacyjnej, pedagogicznej, wychowawczej i profilaktycznej m.in. w szkołach, jednostkach i instytucjach edukacyjnych, zakładach wychowawczych, karnych i innych podmiotach publicznych i prywatnych. Uczelnia skupia się na wyposażeniu absolwentów w umiejętności rozwiązywania problemów edukacyjnych, psychologicznych oraz pracy z dziećmi na różnych etapach rozwoju.

Telefon

646-123-234

e-Mail

info@wsnp.edu.pl

adres

ul. Wsniosłości 9,

93-123 Warszawa

strona www

wsnp.edu.pl

Zapraszamy na studia: