Studia podyplomowe

 • Administracja publiczna

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole

 • Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe

 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

 • Biologia w szkole

 • Biznes i zarządzanie

 • Chemia w szkole

 • Dietetyka i poradnictwo żywieniowa

 • Doradztwo zawodowe i coaching kariery

 • Dydaktyka i metodyka języka obcego – j. angielski

 • Dydaktyka i metodyka języka obcego – j. niemiecki

 • Edukacja dla bezpieczeństwa z przysposobieniem obronnym

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)

 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 • Edukacja włączająca

 • Etyka w szkole

 • Filozofia w szkole

 • Fizyka w szkole

 • Geografia w szkole

 • Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia

 • Historia i teraźniejszość

 • Historia w szkole

 • Informatyka z programowaniem w szkole

 • Integracja sensoryczna

 • Język polski w szkole

 • Logistyka

 • Logistyka w szkole

 • Logopedia kliniczna*

 • Logopedia ogólna

 • Matematyka w szkole

 • Metodyka i metodologia pracy socjalnej

 • Muzyka w szkole

 • Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

 • Ochrona środowiska

 • Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

 • Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną

 • Pedagogika leczniczo-terapeutyczna

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

 • Pedagogika resocjalizacyjna

 • Pedagogika sztuki – plastyka w szkole

 • Profilaktyka i terapia uzależnień

 • Przygotowanie pedagogiczne

 • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych

 • Przyroda w szkole

 • Rolnictwo

 • Rytmika, logorytmika z elementami tańca w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 • Socjoterapia

 • Technika w szkole

 • Terapia rodzin

 • Trener umiejętności społecznych

 • Trener w oświacie

 • Wczesne nauczanie języków obcych – język angielski