Dobro. Im więcej go dajesz, tym więcej dostajesz

Masz w sobie moc odkrywania w drugim człowieku potencjału i niesienia pomocy w pokonywaniu wszelkich trudności?. Czujesz, że wspieranie drugiego człowieka na każdym etapie jego rozwoju może dać Ci największą zawodową satysfakcję? Stanowisko pedagoga specjalnego jest dla Ciebie!

Wybierz studia na kierunku Pedagogika specjalna. Jeśli masz już wyższe wykształcenie z zakresu nauk społecznych, istnieje możliwość rozpoczęcia studiów od wyższego semestru na podstawie indywidualnego toku kształcenia.

Rekomendacja dla Ciebie: