Jestem po kierunku innym niż: pedagogika I lub II stopnia, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, politologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie

Najlepszym dla Ciebie rozwiązaniem będzie podjęcie studiów licencjackich na kierunku Praca Socjalna. Później możesz kontynuować kształcenie na studia podyplomowych z Metodyki i metodologii pracy socjalnej.

Rekomendacja dla Ciebie:

  • Praca socjalna

    Praca socjalna

    – Studia I stopnia

    Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych