Mam DYREKTORSKIE ambicje

Osobom, które chciałyby w przyszłości zostać dyrektorem przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej polecamy ukończenie studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie w oświacie.

Rekomendacja dla Ciebie: