Chcę pracować z dziećmi z dysfunkcjami

Dzięki ukończeniu jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika specjalna będziesz mógł podjąć pracę terapeutyczną i edukacyjną z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, z osobami słabosłyszącymi i niesłyszącymi oraz niewidomymi lub niedowidzącymi.

Rekomendacja dla Ciebie: