Jarocin


608-571-332
663-151-421

edyta.k@tlen.pl

Filia w Jarocinie
Centrum Kształcenia Dorosłych
ul. Kościuszki 14a
63-200 Jarocin